Anmäl dig som Vetenskapens natts 2024 evenemangsarrangör

Vetenskapens natt är vetenskapens egna stadsevenemang i Helsingfors. Vetenskapens natt ordnas årligen i januari och består av tiotals evenemang av vetenskaps- och kulturaktörer. Helheten koordineras av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD).

Vetenskapens natt ordnas nästa gång 25.1.2024. Med denna blankett anmäler du dig som arrangör för ett evenemang. Anmälan är inte bindande, utan kan återtas när som helst. De som har anmält sig får information per e-post om hur arrangemangen för Vetenskapens natt framskrider samt en inbjudan till evenemangsarrangörernas möte som ordnas i september 2023.

Om du är medlem av ett vetenskapligt samfund som vill ordna ett evenemang på Vetenskapernas hus Vetenskapens natt, läs nyheten på VSD:s webbsida om Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2024 istället för att anmäla dig.

Jag anmäler mig som Vetenskapens natts 2024 evenemangsarrangör:

Vetenskapliga samfundens delegations dataskyddsbeskrivning för evenemangsregistret (på finska).