Vetenskapens natt erbjuder en djupdykning i vetenskapsrelaterat innehåll med nästan 50 evenemang

Vetenskapens egna stadsevenemang Vetenskapens natt tar över Helsingfors 25.1.2024. Under kvällen kan publiken välja bland nästan 50 evenemang som erbjuder djupdykningar i flera vetenskapliga ämnen från rymdfysik till konstforskning och samhällsvetenskaper. Det är fritt inträde till alla evenemang, och en del genomförs enbart på nätet. 

Under kvällen får vi höra bland annat hjärnforskare Minna Huotilainen, historiker Laura Kolbe, författare Juha Hurme, pedagogisk psykolog Kirsti Lonka, konsumtionsforskare Terhi-Anna Wilska, författare Iida Turpeinen, vetenskapsredaktör Juha Kauppinen och tiotals andra intressanta talare. 

Evenemang ordnas i bland annat Helsingfors universitets Tankehörna, naturhistoriska museet Luomus, Berghälls bibliotek och restaurang Kustaa Vaasa. Dörrarna öppnas även till många sådana ställen som normalt inte är öppna för allmänheten, såsom VTT:s pilotcenter för biobaserade produkter Bioruukki och Finska Vetenskaps-Societetens utrymmen.

Yleisöä valosarjoin valaistussa hämärässä tilassa.
Foto: Jaana Tihtonen.

Bland evenemangen finns föreläsningar och paneldiskussioner, men det bjuds även på möjligheter att göra själv och testa. I till exempel Vetenskapsmuseet Lågans observatorium finns arbetsstationer för hela familjen var man kan bekanta sig med vad plasma är och hur man kan ta bilder av Solen. I Vetenskapernas hus kan man pröva på att skriva i lera som forntida sumerer och babylonier.

Vetenskapens natt är i år en del av Temaåret för bildning 2024. Evenemanget koordineras av Vetenskapliga samfundens delegation och finansieras av Konestiftelsen. Under kvällen ordnas program av bland annat Yle, Helsingfors universitet, Allegra Lab, Finska litteratursällskapet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Riksarkivet och tiotals vetenskapliga samfund. 

Vetenskapens natt ordnas varje år: vartannat år som ett självständigt evenemang och vartannat år i samband med Vetenskapsdagarna. Första gången ordnades evenemanget år 2003.