Välkommen med att göra Vetenskapens natt

Vetenskapens natt är vetenskapens eget stadsevenemang i Helsingfors. Vetenskapens natt ordnas årligen i januari och består av tiotals evenemang av aktörer inom vetenskaps- och kulturområdet. Sökning efter evenemangsarrangörer till Vetenskapens natt 2023 är på gång. Anmäl dig med!

Vetenskapens natt firas nästa gång på torsdagen 12.1.2023. Evenemangsarrangörerna har fria händer att planera precis sådana evenemang som de vill till Vetenskapens natt. Tidigare år har det ordnats bland annat föreläsningar, workshoppar, teaterföreställningar, guidade rundturer, stadsspel och utställningar. Till Vetenskapens natt 2023 söks både stadsevenemang och webbevenemang. En kombination av stads- och webbevenemang är också möjlig.

För att ett vetenskapsevenemang ska vara en del av Vetenskapens natt ska det uppfylla tre villkor. Det ska vara fritt inträde till evenemanget, programmet ska grunda sig på forskningsbaserad kunskap och programinformationen ska skickas inom tidsfristen till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) som koordinerar evenemanget. Deadline för programinformationen är 4.11.2022.

Nainen seisoo lavalla ja puhuu mikrofoniin.

Foto: Tanja Ryhänen.

Vetenskapens natts evenemangsarrangörer ansvarar för alla arrangemang kring sina egna evenemang (program, tid, plats, kostnader osv.). VSD ansvarar för samlandet och publicerandet av Vetenskapens natts program samt evenemangets kommunikation och marknadsföring.

VSD uppmuntrar evenemangsarrangörerna att samarbeta. Vid evenemangsarrangörernas möte i september delas idéer och preliminära planer för kommande Vetenskapens natts evenemang. Inbjudan till tillställningen skickas i slutet av augusti till dem som anmält sig till evenemangsarrangörernas e-postlista.

Kom med och göra Vetenskapens natt 2023 genom att anmäla dig till evenemangsarrangörernas e-postlista. Om du tillhör ett vetenskapligt samfund som vill ordna ett evenemang på Vetenskapernas hus Vetenskapens natt, läs först nyheten om Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2023 på VSD:s webbsida.

Tilläggsinformation och anmälan till evenemangsarrangörernas e-postlista:

Mandi Vermilä
ansvarig evenemangsproducent
Vetenskapliga samfundens delegation
mandi.vermila(at)tsv.fi | 0443469492