Anmäl dig och kom med och skapa Vetenskapens natt

Vetenskapens natt är vetenskapens eget stadsevenemang i Helsingfors. Vetenskapens natt ordnas årligen i januari och består av tiotals evenemang av aktörer inom vetenskaps- och kulturområdet. Sökning efter evenemangsarrangörer till Vetenskapens natt 2024 har avslutats.

Vetenskapens natt firas nästa gång på torsdagen 25.1.2024. Evenemangsarrangörerna har fria händer att planera precis sådana evenemang som de vill till Vetenskapens natt. Tidigare år har det ordnats bland annat föreläsningar, workshoppar, teaterföreställningar, guidade rundturer, stadsspel och utställningar. Till Vetenskapens natt 2024 söks både stadsevenemang och webbevenemang. En kombination av stads- och webbevenemang är också möjlig.

För att ett vetenskapsevenemang ska kunna vara en del av Vetenskapens natt ska det uppfylla fyra villkor. Evenemangsarrangören ska anmäla sig till Vetenskapens natt senast 20.10.2023 och skicka programinformationen senast 3.11.2023. Evenemangets program ska grunda sig på forskningsbaserad kunskap och det ska vara fritt inträde till evenemanget.

Ihmisiä Helsingin kaupunginmuseon aulassa.

Foto: Jaana Tihtonen.

Vetenskapens natts evenemangsarrangörer ansvarar för alla arrangemang kring sina egna evenemang (program, tid, plats, kostnader osv.). Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) koordinerar helheten och svarar för samlandet och publiceringen av Vetenskapens natts programinformation samt för evenemangets kommunikation och marknadsföring.

VSD uppmuntrar evenemangsarrangörerna att samarbeta. Vid evenemangsarrangörernas möte i september delas idéer och preliminära planer för kommande Vetenskapens natts evenemang. Inbjudan till tillställningen skickas i slutet av augusti till dem som anmält sig till evenemangsarrangörernas e-postlista.