Tieteiden yön sosiaalisen median kanavien seuraajat haluavat viihtyä tieteen parissa

Kesäkuussa Tieteiden yön Twitterissä (nykyään viestipalvelu X), Instagramissa ja Facebookissa kysyttiin, minkälaisiin tiedetapahtumiin Tieteiden yön seuraajat haluaisivat osallistua.

Vastaajat kertoivat pitävänsä erityisesti tiedeluennoista sekä opastuksista kaupungilla ja museoissa. Myös keskustelutilaisuudet, tutkijatapaamiset ja elokuvanäytökset olivat vastaajien mieleen.

Kyselyyn vastanneita yhdisti kiinnostus monia eri tieteenaloja kohtaan. Lähes 90% vastaajista ilmoitti useamman kuin yhden tieteenalan erityisiä kiinnostuksenkohteita kysyttäessä. Eniten mainintoja saivat historia, tähtitiede ja yhteiskuntatieteet, joista erityisesti politiikantutkimus mainittiin useasti. Myös psykologia, ympäristöaiheet ja tekoäly kiinnostivat Tieteiden yön seuraajia.

Kolmen kuvan kollaasi, joista ensimmäisessä ihminen katsoo keskittyneesti vasemmalle, toisessa on videokuvaustilanne ja kolmannessa henkilö puhuu mikrofoniin.

Kuvat: Jaana Tihtonen

Tieteiden yön seuraajat haluavat viihtyä tieteen parissa ja oppia uutta. Yli 90% vastaajista ilmoitti osallistuvansa tapahtumaan viihtyäkseen kiinnostavien aiheiden parissa. Yli 70% vastaajista kertoi motiivikseen myös uuden oppimisen. Instagramissa ja Twitterissä Tieteiden yön seuraajat pääsivät äänestämään, onko heille tärkeämpää viihtyä vai oppia uutta. Viihtyminen voitti äänestykset täpärästi. Onneksi Tieteiden yössä näiden välillä ei tarvitse valita!

Suurin osa kyselyn vastaajista osallistuisi Tieteiden yöhön mieluiten paikan päällä. Vastaajat arvostivat mahdollisuutta osallistua tapahtumiin verkon välityksellä, mutta se valittiin harvemmin ensisijaiseksi osallistumismuodoksi.

Tieteiden yön tapahtumat järjestetään klo 17–23 välillä. Jokaiselle tapahtumatunnille riitti kyselyn mukaan tulijoita, mutta eniten vastaajia kiinnostivat klo 17–19 välillä järjestettävät tapahtumat.

Tieteiden yön järjestäjät kiittävät kaikkia kyselyyn vastanneita. Kysely toteutettiin 5.–11.6.2023 Instagramin ja Twitterin kyselytyökaluilla sekä erillisellä verkkolomakkeella.