6. Kiasmatorus, tervaleppä (2020)

Tämä toruspinta risteää itsensä kanssa leikkauslinjassa, jota voidaan kutsua nimellä kiasma. Siinä toruksen ulko- ja sisäpinta ikään kuin vaihtuvat toisikseen. Kyseessä on niin kutsuttu Möbius-pinta. August Ferdinand Moebius oli saksalainen matemaatikko (1790–1868), joka kehitti moniulotteisten maailmojen geometriaa. Tämä pinta siis ei oikeastaan ole mahdollinen meidän 3D-reaalimaailmassa, mutta voidaan ymmärtää 3D-projektiona 4D-toruksesta.

Topologisesti tämä pinta kuuluu samaan kategoriaan kuin niin kutsuttu Kleinin pullo, joka niin ikään on yksipuolinen pinta. Sekin risteää itsensä kanssa, mutta hiukan eri tavalla kuin tämä kiasmatorus.

Tervalepästä tehty kiasmatorus.Kiasmatorus Tieteiden talolla.