Valtsikan yö: Luentokimara

Verkkotapahtuma
20.1.2022
17.00 - 21.00

In English below.

Valtsikan yössä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijat ja tutkimusryhmät esittäytyvät ja pitävät lyhyitä studia generalia -tyyppisiä luentoja ajankohtaisista tai ajattomista aiheista. Tule kuulemaan millaista tutkimusta ja opetusta tiedekunta tekee ja keskustelemaan tutkijoiden kanssa! Luennot ovat noin 20 minuutin pituisia ja niiden jälkeen on aikaa keskusteluun. Esityksiä on sekä suomen että englannin kielellä.

Ohjelma-aikataulu

Klo 17.00–17.30: Hiljaiset toimijat vastuullisessa lainsäädännössä

Kati Rantala.

Klo 17.30–18.00: Datamyyttien murtajat datalukutaitoa edistämässä

Karoliina Snell ja Aaro Tupasela. 

Klo 18.00–18.30: Aineistona digitaalinen ihminen?

Sointu Leikas, Heta Moustgaard, Matti Pohjonen ja Jouni Tuominen.

Klo 18.30–19.00: Social robots in institutional contexts

Rauli Hakli ja Pekka Mäkelä.

Klo 19.00–19.30: Kilpailevat kertomukset maailmanpolitiikasta

Riikka Kuusisto. 

Klo 19.30–20.00: Miten yhteiskuntahistoria auttaa ymmärtämään kertakäyttökulutuksen syntyä? Pukeutuminen 1960- ja 1970-lukujen Suomessa

Matleena Frisk ja Laura Ekholm.

Klo 20.00–20.30: Suomen tarinat. Historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus

Jukka Kortti ja ryhmä.

Klo 20.30–21.00: Kasvuyrittäjät nyky-yhteiskuntien sankareina ja moraalisena ihanteena

Marko Ampuja.

Tapahtuman tallenne on nähtävissä verkkotapahtuma-alustalla 20.-31.1.2022.

Järjestäjä: Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta

 

Valtsikan yö

At the Valtsikan yö -event the scholars and research groups of the Faculty of Social Sciences present themselves and give short studia generalia -lectures on current and ageless topics. Come hear what kind of research is done and education given at the faculty and have a discussion with the researchers! The duration of each lecture is approximately 20 minutes and time is reserved for discussion after each one. Lectures are given both in Finnish and English (see above for the program). 

The recording of the event is available on the event platform on 20.-31.1.2022.

Organizer: The Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki