Kultur möter natur

Paikka: 
Svenska litteratursällskapet i Finland
Osoite: 
Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors
Päivä: 
18.1.2018
Aika: 
18.00 - 21.00

Vad har humanisten och naturvetaren att ge varandra? Under Vetenskapens natt möts humaniora och naturvetenskaper på Svenska litteratursällskapet. Nya perspektiv och forskningsrön lyfts fram i diskussioner om hav, fästingar, odling, djurförflyttningar, fåglar – och människor.

PROGRAM

Marinbiologen, professor Erik Bonsdorff, Åbo Akademi: Havet i människans tidsålder

Historikern, FD Laura Hollsten, Åbo Akademi: Pehr Kalms iakttagelser av möten mellan människor och djur i det koloniala Nordamerika

Arkeobotanikern, FD Jens Heimdahl, Arkeologerna, Statens historiska museer, Stockholm: Växter och växtbruk i de medeltida städerna

Etnobiologen, FL Ingvar Svanberg, Uppsala universitet: Fåglar med budskap – om folklig ornitologi

Historikern och entomologen, docent Lena Huldén, Helsingfors universitet: Hundrafyrtio år av fästingar

Intervjuare:   Annika Luther, lektor i biologi, geografi och humanekologi vid Tölö Gymnasium
Fredrik Sonck, kulturchef på Hufvudstadsbladet