Ihmismielen ulottuvuudet Kirja & Kahvissa

Paikka: 
Kaisa-talon Kirja & Kahvi
Osoite: 
Vuorikatu 7, 00100 Helsinki
Päivä: 
18.1.2018
Aika: 
18.00 - 20.00

Kirjakauppakahvilassa lähestytään ihmisyyttä mielen ja politiikan kautta. Kahden tunnin aikana keskustellaan yliluonnollisista kokemuksista, ihmismielen sosiaalisuudesta sekä eri ihmisryhmien tunnustamisesta poliittisina, oikeudellisina ja taiteellisina toimijoina. Kirjailijahaastattelujen lomassa voi nauttia kupin kahvia tai tutustua kirjakaupan monipuoliseen tarjontaan. Ohjelman järjestävät Vastapaino, Gaudeamus, Tutkijaliitto ja SKS.

OHJELMA

klo 18.00–18.30 Yliluonnollinen kokemus

Yhteyksiä jumaliin, henkiolentoihin, ruumiista irtautumisia, poltergeisteja, ennenäkyjä ja ihmeitä. Miten yliluonnolliset kokemukset ovat vaikuttaneet ihmisten elämään? Haastateltavana Jeena Rancken. Järjestäjä: Vastapaino

klo 18.30–19.00 Ihmismielen sosiaalisuus

Ihmiset ajattelevat tekevänsä valintoja omien uskomustensa, halujensa ja tunteidensa pohjalta. Ihmismieli on kuitenkin sosiaalinen, ja omat sosiaaliset ympäristömme vaikuttavat mieleemme ja toimintaamme monin tavoin. Keskustelussa paneudutaan kysymykseen Ihmismielen sosiaalisuus -kirjan pohjalta. Keskustelemassa Antti Gronow, Tuukka Kaidesoja ja Petri Ylikoski. Järjestäjä: Gaudeamus

klo 19.00–19.30 Erimielisyyden näyttämöt: politiikka, oikeus, taide

Ketkä tunnustetaan poliittisiksi/oikeudellisiksi/taiteellisiksi subjekteiksi, joilla on oikeus esittää näkemyksensä, ja ketkä suljetaan ulos, tehdään näkymättömiksi? Millaiset asiat ylipäänsä nähdään mahdollisina erimielisyyden kohteina? Onko koko erimielisyyttä olemassa? Anna Tuomikoski haastattelee Ari Korhosta. Järjestäjä: Tutkijaliitto

klo 19.30–20.00 Kummittelu, ennenäyt ja muut arjen kummat kokemukset

Oletko nähnyt outoja valoja, kuullut kummittelua tai saanut ennenäyn? Tällaisia arkiymmärryksen ylittäviä kokemuksia on totuttu salailemaan, vaikka ne ovat tutkimusten perusteella yhtä tavallisia kuin sydämen rytmihäiriöt. Keskustelu pohjaa Mielen rajoilla: Arjen kummat kokemukset -teokseen. Jeena Rancken haastattelee Marja-Liisa Honkasaloa. Järjestäjä: SKS