Valtsikan yö: Rauha ja kestävä demokratia Euroopassa

Kaupunkitapahtuma
12.1.2023
19.00 - 21.00
Festsalen, Social-och kommunalhögskolan
Snellmaninkatu 12

Valtsikan yössä kuullaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijoiden puheenvuoroja. Luentojen jälkeen on aikaa yleisökysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Tiedekunnan vara-dekaani Hanna Wass juontaa tilaisuuden.  

Ohjelma-aikataulu

19.00–19.30: Mitä koronapandemia teki demokratialle?

Tutkimusjohtaja, WELGO-tutkimuskonsortion johtaja Ville-Pekka Sorsa vertailee demokraattisten ja epädemokraattisten maiden vastauksia pandemiaan, esittelee tutkimushavaintoja demokratian periaatteiden toteutumisesta pandemia-aikana sekä pohtii pandemian pidempiaikaisia seurauksia demokratialle.

19.30–20.00: "Olemme kaikki uhreja nykyään" - Uhri-identiteettien leviäminen elämänkaunan ja uhriutumisen kautta ymmärrettynä

Uhri-identiteettien leviäminen identiteettipolitiikan yhteydessä uhkaa liberaalia demokratiaa ulkoa ja sisältä. Associate Professor (Kööpenhaminan yliopisto) ja dosentti (Helsingin yliopisto) Mikko Salmela ja tutkija Fredrik Westerlund esittävät, että uhri-identiteettien leviämistä voidaan ymmärtää elämänkaunan (ressentiment) teoreettisen linssin kautta. Analysoimalla elämänkaunaa uusliberaaleissa nyky-yhteiskunnissa he tunnistavat huolenaiheita ja tunteita, jotka edistävät uhriutumista.

20.00–20.30: Työttömyys sattuu. Arjen kamppailuja työllistämistoimien rattaissa

Sosiologian dosentti Sari Näre ja sosiologian professori Lena Näre perkaavat esityksessään työllistämispolitiikan inhimillisiä vaikutuksia. Ristiriitaiset vaatimukset työttömyysturvan hakijoille hämmentävät, lannistavat ja synnyttävät epäluottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Erityisenä huomion kohteena on akateemisten työntekijöiden heikentynyt ja epävarma asema työelämässä.

20.30–21.00 Vapaata keskustelua ja yleisökysymyksiä illan esiintyjille

Vara-dekaani Hanna Wass juontaa

Järjestäjä: Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta